Đức Phật đã ca ngợi Ngài Sivali là nhà sư kỳ diệu nhất

Phra Sivali ( Ngài Sivali, Thánh Tăng Sivali) là một nhà sư giác ngộ Phra Arrahun trong thời đức Phật (trước Phra Sunkajai), Ngài là một nhà sư giàu có nhất. Đức Phật đã ca ngợi ông là nhà sư kỳ diệu nhất về tài sản.

Trong thời đức Phật và tất cả các đệ tử của ngài đều prilgrimage. Họ đi qua khu rừng, không có người nào ngoài các vị thần và những sinh vật vô hình tồn tại dọc theo con đường họ đi qua. Không có người nào cung cấp thức ăn.

Phra Arnon (Một tu sĩ khai sáng sinh ra cùng ngày / tháng / năm với Đức Phật) Người đệ tử gần nhất của Đức Phật sau đó hỏi "Làm thế nào và họ có thể lấy thức ăn từ đâu? Có gì để ăn không?"

tuong sivali,tượng sivali
Tôn Tượng Sivali mạ vàng 
chế tác bởi thạch cao Viết Linh

Phra Arnon rất lo lắng về điều đó. Nhưng Đức Phật đã xoa dịu anh ta để lo lắng không có gì bởi vì Ngài Sivali, người cũng đã gia nhập nhóm prilgrimage, có thể giúp mang thức ăn cho mọi người bằng sức mạnh kỳ diệu vĩ đại của mình. Đó là sự thật, tất cả các vị thần / devas và sinh vật vô hình trong rừng tập trung để tôn trọng Ngài Sivali và mang lại rất nhiều thức ăn cho tất cả mọi người.

Để mặc và thờ phượng Phra Sivali bùa hộ mệnh, người mặc luôn luôn sống với sự thịnh vượng, giàu có và tài sản may mắn. Bùa hộ mệnh này là mạnh mẽ và chúc lành / tụng kinh bởi Kruba Krissana Intawanno.

Đọc thêm:

>>> Hòa thượng Sivali là vị Phật khai ngộ may mắn nhất vào thời của Đức Phật Padumuttara
>>> Cuộc đời của Ngài Sivali
>>> Thần sivali vị thần tài lộc của mọi nhà