Tượng mẹ quán thế âm, một trong những bức tượng được thờ phượng phổ biến nhất

“Quán Thế Âm, vị Bồ Tát từ bi, là một trong những vị thần Phật giáo quan trọng nhất và phổ biến”, “Quán Thế Âm là hiện thân của lòng từ bi ...
Một số nhà khoa học và các học giả tin rằng thờ tượng mẹ quán thế âm trong nhà, có thể giúp đỡ cho gia đình trong công việc thông hanh mọi sự với người bị trầm cảm và chấn thương sẽ sớm bình phục.

Tượng Mẹ Quán Thế Âm (Chế tác bởi: Cơ sở sản xuất tượng phật composite Viết Linh)


Từ Bi và Trí tuệ
Phật giáo cổ đại và thông lệ từ truyền thống Phật giáo có thể đem lại lợi ích ngày hôm nay khi họ được tuyển dụng bởi các nhà khoa học và nhà trị liệu phương Tây. Trong thế giới ngày nay, nhiều người chuyển sang liệu pháp tâm lý để hiểu những gì đang làm cho chúng không hài lòng, và để khám phá làm thế nào để sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn. Các nhà khoa học và các học giả tin rằng khi họ đã thấu hiểu lòng từ bi và trí tuệ sâu sắc hơn, tâm lý sẽ có thể tốt hơn để giúp bệnh nhân của họ và do đó góp phần vào hòa bình hơn và hạnh phúc trên thế giới.

Đọc thêm:

Thiện chảy vào Tự
Đây gọi là “liệu ​​pháp dựa trên hình ảnh” và kéo theo những phương pháp khác nhau của nội hóa các từ bi, trong đó cho phép các vị thần lý tưởng hóa chảy vào Ngã, hay để hình dung tự như các vị thần.

Tượng Mẹ Quán Thế Âm ( chế tác bởi cơ sở sản xuất tượng phật thạch cao Viết Linh)


Quán Thế Âm Đồng nghĩa với Thiện
“Quán Thế Âm người là hiện thân của lòng từ bi này tăng sức mạnh cao nhất,” “Là người bảo vệ gia đình, người đại diện cho biểu hiện tích cực trong thế giới của tình yêu vô biên và lòng từ bi của Đức Phật A Di Đà.”

Quán Thế Âm là hiện thân của ánh sáng

Tuong Me Quan The Am là một sinh mệnh sáng của ánh sáng, và được lặp đi lặp lại mô tả như tỏa ánh sáng chiếu khắp chúng sinh và hơn tất cả các góc của vũ trụ. “Tương tự như vậy, Người thấy tất cả mọi thứ và tất cả mọi người ở tất cả các góc của vũ trụ.